Kontakty

Sídlo firmy

KTZ Europe, s.r.o.
Štefánikova 702/15
905 01 Senica


+421948004300
obchod@tyger.sk

ICO: 47 809 485
DIC 2024112420
ICDPH: SK2024112420

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK38 1100 0000 0029 4608 3723
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru:
 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
 Trhová 2
917 01 Trnava 1
 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
 tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
 fax č.: 033/5512 656
 e-mail: tt@soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: